Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал

Гоомбара (“Goombara”) нь https://www.goombara.com/ сайтыг ажиллуулдаг бөгөөд бусад вэбсайтуудыг ажиллуулж болно. Манай вэбсайтыг ажиллуулах явцад бидний цуглуулж болох аливаа мэдээллийн талаар таны хувийн нууцыг хүндэтгэх нь Goombara-ийн бодлого юм.

Вэбсайт зочин

Ихэнх вэб сайтын операторуудын нэгэн адил Goombara нь вэб хөтчүүд, серверүүд ихэвчлэн ашигладаг вэб хөтчийн төрөл, хэлний сонголт, лавлагаа сайт, зочлогч бүрийн хүсэлтийн огноо, цаг гэх мэт хувийн бус мэдээллийг цуглуулдаг. Гоомбарагийн хувийн бус мэдээллийг цуглуулах зорилго нь Гоомбарагийн зочдод вэбсайтыг хэрхэн ашигладаг талаар илүү сайн ойлгох явдал юм. Гоомбара нь өөрийн вэб сайтын ашиглалтын чиг хандлагын талаарх тайланг нийтлэх замаар үе үе хувийн бус мэдээллийг нийтэлж болно. Goombara мөн нэвтэрсэн хэрэглэгчид болон https://www.goombara.com/ blogs/sites дээр сэтгэгдэл үлдээсэн хэрэглэгчдэд зориулсан Интернэт Протокол (IP) хаяг зэрэг хувийн мэдээллийг цуглуулдаг. Goombara нь зөвхөн нэвтэрсэн хэрэглэгчийн болон сэтгэгдэл бичсэн IP хаягийг ашигладагтай ижил нөхцөлд л ил болгож, доор дурдсанчлан хувийн мэдээллийг задруулдаг бөгөөд зөвхөн сэтгэгдэл бичсэн IP хаяг болон цахим шуудангийн хаяг нь сэтгэгдэл бичсэн блог/сайтын админуудад харагдах бөгөөд ил тод байх болно. үлдсэн байв.

Хувь хүний ​​цугларалт-Мэдээллийг тодорхойлох

Гоомбарагийн вэб сайтад зочилдог зарим хүмүүс Гоомбарагаас хувийн мэдээллийг цуглуулахыг шаарддаг арга замаар Гоомбаратай харилцахыг сонгодог. Гоомбарагийн цуглуулах мэдээллийн хэмжээ, төрөл нь харилцан үйлчлэлийн шинж чанараас хамаарна. Жишээлбэл, бид https://www.goombara.com/ хаягаар бүртгүүлсэн зочдоос хэрэглэгчийн нэр, имэйл хаягаа оруулахыг хүсдэг. Goombara-тай гүйлгээ хийдэг хүмүүс шаардлагатай бол эдгээр гүйлгээг боловсруулахад шаардлагатай хувийн болон санхүүгийн мэдээллийг багтаасан нэмэлт мэдээлэл өгөхийг хүсч байна. Тухайн тохиолдол бүрт Гоомбара нь зочны Гоомбаратай харилцах зорилгыг биелүүлэхэд шаардлагатай эсвэл тохиромжтой үед л ийм мэдээллийг цуглуулдаг. Goombara нь доор дурдсанаас өөр хувийн мэдээллийг задруулдаггүй. Мөн зочдод вэбсайттай холбоотой тодорхой үйл ажиллагаанд оролцохоос сэргийлж, хувийн мэдээллийг өгөхөөс үргэлж татгалзаж болно.

Нэгтгэсэн Статистик

Goombara нь өөрийн вэбсайтад зочилсон хүмүүсийн зан байдлын талаархи статистик мэдээллийг цуглуулж болно. Goombara энэ мэдээллийг олон нийтэд харуулах эсвэл бусдад өгч болно. Гэсэн хэдий ч GOombara нь доор дурдсанаас өөр хувийн мэдээллийг задруулдаггүй.

Хувийн мэдээллийг таних тодорхой мэдээллийг хамгаалах

Гоомбара нь (i) Гоомбарагийн нэрийн өмнөөс боловсруулах эсвэл Гоомбарагийн вэб сайтад байгаа үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд эдгээр мэдээллийг мэдэх шаардлагатай, мөн (i) зөвхөн өөрийн ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болон харьяа байгууллагуудын хувийн мэдээллийг таних, таних боломжтой мэдээллийг задруулдаг. ii) бусдад задруулахгүй байхаар тохиролцсон. Эдгээр ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болон харъяа байгууллагуудын зарим нь таны эх орноос гадуур байрлаж болно; Goombara-ийн вэбсайтыг ашигласнаар та эдгээр мэдээллийг дамжуулахыг зөвшөөрч байна. Гоомбара нь хэн нэгэнд хувийн болон хувийн мэдээллийг нь түрээслэх эсвэл худалдахгүй. Дээр дурдсанчлан ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болон харьяа байгууллагуудаас бусад тохиолдолд Гоомбара нь зөвхөн зарлан дуудах хуудас, шүүхийн шийдвэр эсвэл засгийн газрын бусад хүсэлтийн хариуд эсвэл Гоомбара нь задруулах нь үнэн зөв гэдэгт итгэлтэй байгаа тохиолдолд л хувь хүний ​​болон хувийн мэдээллийг задруулдаг. Гоомбарагийн болон гуравдагч этгээдийн болон нийт ард түмний өмч, эрхийг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай. Хэрэв та Goombara вэб сайтын бүртгэлтэй хэрэглэгч бөгөөд өөрийн цахим шуудангийн хаягийг оруулсан бол Гоомбара танд шинэ боломжуудын талаар хэлэх, санал хүсэлтээ авах эсвэл Goombara болон манай сайтад болж буй үйл явдлын талаар танд мэдээлэл өгөх зорилгоор үе үе имэйл илгээж болно. бүтээгдэхүүн. Хэрэв та бидэнд хүсэлт илгээвэл (жишээ нь цахим шуудангаар эсвэл манай санал хүсэлтийн аль нэг механизмаар) бид таны хүсэлтийг тодруулах, хариу өгөх, бусад хэрэглэгчдийг дэмжих зорилгоор нийтлэх эрхтэй. Goombara нь хувийн болон хувийн мэдээллийг тань зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, ашиглах, өөрчлөх, устгахаас хамгаалахад шаардлагатай бүх арга хэмжээг авдаг.

Cookies

Күүки гэдэг нь тухайн вэб сайт нь зочны компьютерт хадгалдаг мэдээллийн цуваа бөгөөд зочин буцаж ирэх бүрд зочлогчийн хөтөч вэб сайтад өгдөг. Goombara нь жуулчид, тэдний Goombara вэб сайтын хэрэглээ, вэб сайтад нэвтрэх тохиргоог тодорхойлох, хянахад нь туслах зорилгоор күүки ашигладаг. Компьютер дээрээ күүки байршуулахыг хүсэхгүй байгаа Goombara зочлогчид Goombara-н вэб сайтыг ашиглахаасаа өмнө күүки ашиглахаас татгалзахаар хөтчдөө тохируулах хэрэгтэй. Үүний сул тал нь Goombara-н вэб сайтын зарим функцууд күүкийн тусламжгүйгээр хэвийн ажиллахгүй байж болно.

Бизнес шилжүүлэг

Хэрэв Гоомбара буюу түүний үндсэн бүх хөрөнгийг худалдаж авсан эсвэл Гоомбара бизнесээ орхих, дампуурал зарлах магадлал багатай тохиолдолд хэрэглэгчийн мэдээлэл нь гуравдагч этгээдийн шилжүүлсэн эсвэл олж авсан хөрөнгийн нэг байх болно. Ийм шилжүүлэг гарч болзошгүйг та хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд Goombara-г худалдан авагч аливаа этгээд таны хувийн мэдээллийг энэхүү бодлогод заасны дагуу үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой.

зар

Манай вэбсайтуудын аль нэг дээр гарч буй зарыг сурталчилгааны түншүүд хэрэглэгчдэд хүргэж болох бөгөөд тэд күүкиг тохируулж болно. Эдгээр күүки нь таны болон таны компьютерийг ашигладаг бусад хүмүүсийн талаарх мэдээллийг цуглуулахын тулд онлайн сурталчилгаа явуулах бүрт таны компьютерийг таних боломжийг зар сурталчилгааны серверт олгодог. Энэхүү мэдээлэл нь зар сурталчилгааны сүлжээнүүдэд бусад зүйлсээс гадна таны сонирхлыг татахуйц зорилтот зар сурталчилгааг хүргэх боломжийг олгодог. Энэхүү Нууцлалын бодлого нь Goombara-н күүки ашиглахыг хамрах ба аливаа сурталчлагчдын күүки ашиглахыг хамрахгүй.

Нууцлалын бодлогын өөрчлөлтүүд

Хэдийгээр ихэнх өөрчлөлтүүд өчүүхэн байх магадлалтай ч Гоомбара өөрийн хувийн нууцлалын бодлогоо үе үе өөрчлөх боломжтой бөгөөд Гоомбарагийн үзэмжээр. Goombara зочдыг энэ хуудаснаас Нууцлалын бодлогодоо өөрчлөлт орсон эсэхийг байнга шалгаж байхыг зөвлөж байна. Хэрэв танд https://www.goombara.com/ бүртгэл байгаа бол эдгээр өөрчлөлтийн талаар анхааруулга хүлээн авч магадгүй. Энэхүү Нууцлалын бодлогод ямар нэгэн өөрчлөлт орсны дараа та энэ сайтыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь ийм өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг юм.